O projektu

Původní záměr organizátorů akce - Knihovny Jiřího Mahena v Brně a statutárního města Brna - byl prezentovat partnerské město Poznaň a seznámit občany obou měst s probíhající spoluprací. V současnosti se festival rozšířil a kromě tradičních aktivit představujících partnerské město Poznaň, prezentuje polskou kulturu jako takovou, současné polské autory, hudbu, kinematografii i gastronomii.

Smlouva o partnerství mezi Brnem a Poznaní v oblasti kultury, cestovního ruchu a komunálního hospodářství byla podepsána v září 1966 a následně v květnu 1989 rozšířena o oblast ekonomickou a o výměnu odborníků (zejména v rámci univerzitního vzdělávání). Úzké vazby jsou navázány také mezi institucemi obou měst, zejména mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Knihovnou Raczyńských v Poznani, které společně realizovaly již několik velmi úspěšných projektů.

Více informací o spolupráci Brna a Poznaně naleznete na webových stránkách statutárního města Brna www.brno.cz v sekci Mezinárodní vztahy.